Lån för vad du vill

  • 1. Dina upplysningar
  • 2. Kvitto
  • 1. Dina upplysningar

Lånebelopp och löptid

Lånebelopp

10000 :-

150000 :-

Löptid

12 mån

120 mån

Kom igång

Namn
Personnummer
Personnumret ska anges i formatet ÅÅMMDDXXXX.
Telefon
Bankkontonummer
Clearingnumret består normalt av fyra siffor.
Swedbank och Sparbankerna: Clearingnummer som börjar med 8 består av fem siffror. Utelämna bindestreck.

Nordea: För personkonto där kontonumret är detsamma som ditt personnummer är clearingnumret 3300.

Vanligast är att kontonumret består av sju siffror men det kan bestå av upp till tio siffror.
Nordea: Består av tio siffror när kontonumret är detsamma som ditt personnummer.

Handelsbanken: Består av nio siffror.

Swedbank och Sparbankerna: Kan bestå av sju eller tio siffror.
Tillsammans med min ansökan intygar jag att: Jag är over 20 år och har ingen betalningsanmärkning.