Lån för vad du vill

  • 1. Dina upplysningar
  • 2. Kvitto
  • 1. Dina upplysningar

Lånebelopp och löptid

Lånebelopp

10000 :-

150000 :-

Löptid

12 mån

120 mån

Kom igång

Namn
Telefon
Bankkontonummer
Clearingnr.
Clearingnumret består normalt av fyra siffor.
Swedbank och Sparbankerna: Clearingnummer som börjar med 8 består av fem siffror. Utelämna bindestreck.

Nordea: För personkonto där kontonumret är detsamma som ditt personnummer är clearingnumret 3300.
Kontonummer
Vanligast är att kontonumret består av sju siffror men det kan bestå av upp till tio siffror.
Nordea: Består av tio siffror när kontonumret är detsamma som ditt personnummer.

Handelsbanken: Består av nio siffror.

Swedbank och Sparbankerna: Kan bestå av sju eller tio siffror.

Vänligen vänta...